Disciplinárna komisia
VT-DK-2017/2018-0041
č.75
neoprávnený štart hráča
Rozhodnutie: VT-DK-2017/2018-0041
Klub: FK ROMA Nižný Hrabovec
Dátum zaevidovania: 03.05.2018 10:31
Dátum vyriešenia: 03.05.2018 10:32
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 03.05.2018 10:32
POKUTY