Úradná správa ObFZ Vranov nad Topľou č.1 zo dňa 26.7.2018

26.07.2018, Miroslav Kužma

                          Úradná správa ObFZ Vranov nad Topľou

                                         Č.1 zo dňa 26.7.2018

 

       Športovo-technická komisia ObFZ Vranov nad Topľou

Aktív ŠTK pred začatím súť.ročníka sa uskutoční dňa 10.8.2018 o 16:00 hod v zasadačke ObFZ Vranov nad Topľou ul.Dr.C.Daxnera

 

                       Sekretariát ObFZ Vranov nad Topľou

Konferencia SFZ na svojom zasadnutí schválila prerozdelenie 15% podľa Zákona o športe tak ako v minulom roku.V tomto roku to je 531,95 € na jedno mládežnícke družstvo.

Čerpať tieto kredity sú tieto futbalové kluby matrične príslušné ObFZ Vranov nad Topľou :Čaklov,Sedliská,.N.Hrabovec,Vechec,K.Poruba,D.Klčovo,Tovarne,Banské,  Čierne n/T a Hlinné.

Sekretariát ObFZ Vranov upozorňuje kluby na neuhradenie zberných faktúr SFZ klubmi:FK Roma N.Hrabovec,TJ Poľana Banské a FK Vechec.

 

 

image
Autor: Miroslav Kužma
Zdroj: web
Prečítané: 211x