Úradná správa ObFZ Vranov nad Topľou č.20 zo dňa 12.4.2018

12.04.2018, Miroslav Kužma

                          Úradná správa ObFZ Vranov nad Topľou

                                         Č.20 zo dňa 12.04.2018

             ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA ObFZ Vranov nad Topľou

                                   

ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov a UHČ:

12.kolo dvojičky:Zamutov-Soľ: 28.4.2018 žiaci 10:00 hod. ,dorast 12:00 hod.

KOMISIA ROZHODCOV ObFZ Vranov nad Topľou

 Obsadenie rozhodcov a delegátov stretnutia

VI.liga muži 14. Kolo dňa 22.04.2018 o 16.00 hod.

domáci

hostia

Poz.

R

AR1

    AR2

DS

Vechec

Banske

 

Ihnát

Kič

 

Horňák

Rudľov

Poša

 

Jevín

Tomášová

 

Katriňák

D.Klčovo

N.Hrabovec

 

Hobľák

Ivanko

 

Izrael

Čierne n/T

Zamutov

 

Šesták

Valčo.J

 

Nemčík

Komarany

Čaklov

 

Šteger

Vaverčák

 

Žolna

K.Poruba

Tovarne

 

Lenková

Valčo.M

 

Goga

 

VI.liga dorast sk.B 12. Kolo dňa 21.4.2018 o 13.00 hod.

domáci

    hostia

 Pozn.     

              R

                AR1

Čierne n/T

   V.Žipov

 

Šesták

 

Rudľov

   Banske

 

Hobľák

 

 

 

VI.liga dorast sk.A , III.liga žiaci sk.A 11. Kolo dňa 21.4.2018 o 13.00 a 15.00 hod.

domáci

hostia

poznámka

       R

      AR1

Sedliská

Hencovce

 

VsFZ

Ivanko

Bystré

D.Klčovo

Len žiaci

Ihnát

 

Soľ

Vechec

 

VsFZ

Valčo J.

Sačurov

Zamutov

 

Šteger

Valčo M.

N.Hrušov

S.Polianka

 

Lenková

Tomašová

 

Zmeny v obsadení R a DS na 14.a 15.4.2018

Čaklov-K.Poruba:Šesták,Hobľák,Goga

Zamutov-Komarany:VsFZ,Valčo J.,Goga

N.Hrabovec:Čierne n/T:Jevín,Tomašová,Horňák

Poša-D.Klčovo:Šteger,Valčo,Vaverčák,Nemčík

Banské-Rudľov:Kič,Lenková,Žolna

Dorast

Rudľov-K.Poruba:Ihnát

Sedliská-Bystré:Fečo,Tomašová

Žiaci

D.Klčovo-Soľ:Valčo M.

         DISCIPLINÁRNA KOMISIA ObFZ Vranov nad Topľou

DK Trestá OcFK Dlhé Klčovo za odhlásenie mládežníckeho družstva zo súťaže finančnou pokutou vo výške 800 eur podľa RS príl.1 bod 13

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

image
Autor: Miroslav Kužma
Zdroj: web
Prečítané: 257x