Úradná správa ObFZ Vranov nad Topľou č.21 zo dňa 19.4.2018

19.04.2018, Miroslav Kužma

                          Úradná správa ObFZ Vranov nad Topľou

                                         Č.21 zo dňa 19.04.2018

             ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA ObFZ Vranov nad Topľou

                                   

ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov a UHČ:

12.kolo dvojičky:Hencovce-N.Hrušov:28.4.2018 dorast o 12:00 hod., žiaci 14:00 hod.

12.kolo dvojičky:Vechec-Bystré:žiaci 10:00 hod,Dorast 12:00 hod.-vzájomná dohoda

12.kolo dvojičky:Zamutov-Soľ: žiaci 10:00 hod,Dorast 12:00 hod.-kolízia stretnutí

15.kolo muži:Zamutov-D.Klčovo:28.4.2018 o 14.15 hod.-vzájomná dohoda

 

KOMISIA ROZHODCOV ObFZ Vranov nad Topľou

 Obsadenie rozhodcov a delegátov stretnutia

VI.liga muži 15. Kolo dňa 29.04.2018 o 16.00 hod.

domáci

hostia

Poz.

R

AR1

    AR2

DS

K.Poruba

Vechec

 

Ivanko

Tomášová

 

Katriňák

Tovarne

Komarany

 

Kič

VsFZ

 

Horňák

Čaklov

Čierne n/T

 

Ihnát

Vaverčák

 

Nemčík

Zamutov

D.Klčovo

28.4

14:15

VsFZ

M.Valčo

 

Žolna

N.Hrabovec

Rudľov

 

Šesták

Jevín

 

Izrael

Poša

Banské

 

Lenková

J.Valčo

 

Goga

Komarany

N.Hrabovec

1.5

Jevín

J.Valčo

 

Nemčík

 

VI.liga dorast sk.B 13. Kolo dňa 28.4.2018 o 13.00 hod.

domáci

    hostia

 Pozn.     

              R

                AR1

Banské

K.Poruba

28.4

Lenková

 

V.Žipov

Rudľov

28.4

Ihnát

 

 

VI.liga dorast sk.A , III.liga žiaci sk.A 12. Kolo dňa 28.4.2018 o 13.00 a 15.00 hod.

domáci

hostia

poznámka

       R

      AR1

Hencovce

N.Hrušov

12:00,14:00

VsFZ

VsFZ

S.Polianka

Sačurov

 

Jevín

J.Valčo

Zamutov

Soľ

10:00,12:00

VsFZ

M.Valčo

Vechec

Bystré

10:00,12:00

Ivanko

Lenková

D.Klčovo

Sedliská

Len žiaci

Kič

 

 

Zmeny v obsadení R a DS na 21.a 22.4.2018

 

D.Klčovo-N.Hrabovec:Ivanko,Tomášová,Izrael

 

Dorast

Rudľov-Banské:Jenčo

Sedliská-Hencovce:Kič,Ivanko

Soľ-Vechec:Knap,J.Valčo

Sačurov-Zamutov:M.Valčo

 

 

 

         DISCIPLINÁRNA KOMISIA ObFZ Vranov nad Topľou

Zastavenie činnosti za ČK

Ján Kroka 1398816 /Zamutov/ čl.37/3           -1 stretnutie

Šimon Mucha 1369243 /K.Poruba/ čl.37/3   -1 stretnutie

Daniel Uchalik 1345923 /K.Poruba/ čl.37/3  -1 stretnutie

Martin Karchňák 1356624 /Hencovce/ čl.49/1b  -2 mesiace

Ján Chromý 1335204 /S.Polianka/ čl. 49/1b          -2 mesiace

Jozef Bačo 1373304 /Sačurov/ čl. 49/1b                -4 týždne

 

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

image
Autor: Miroslav Kužma
Zdroj: web
Prečítané: 251x