Úradná správa ObFZ Vranov nad Topľou č.22 zo dňa 26.4.2018

26.04.2018, Miroslav Kužma

                          Úradná správa ObFZ Vranov nad Topľou

                                         Č.22 zo dňa 26.04.2018

             ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA ObFZ Vranov nad Topľou

     ŠTK na základe žiadostí schvaľuje zmeny UHČ

14.kolo Zamutov-Sedliská: žiaci o 11:00 hod,dorast 13:00 hod-kolízia stretnutí                              

ŠTK žiada TJ Šimonku Čierne n/T o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 14.kola VI.liga muži Čierne-Zamutov  a Vechec-Banské do 2.5.2018 na sekretariát ObFZ Vranov nad Topľou.

 

KOMISIA ROZHODCOV ObFZ Vranov nad Topľou

 Obsadenie rozhodcov a delegátov stretnutia

VI.liga muži 16. Kolo dňa 06.05.2018 o 16.30 hod.

domáci

hostia

Poz.

R

AR1

    AR2

DS

Vechec

Poša

 

VsFZ

Jevín

 

Nemčík

Banské

N.Hrabovec

 

Šesták

Ivanko

 

Katriňák

Rudľov

Zamutov

 

Šteger

J.Valčo

 

Žolna

D.Klčovo

Čaklov

 

Lenková

Tomášová

 

Horňák

Čiernen/T

Tovarné

 

Ihnát

Vaverčák

 

Izrael

Komarany

K.Poruba

 

Kič

VsFZ

 

Goga

 

VI.liga dorast sk.B 14. Kolo dňa 05.05.2018 o 13.00 hod.

domáci

    hostia

 Pozn.     

              R

                AR1

K.Poruba

Čierne n/T

 

Lenková

 

Banské

V.Žipov

 

Jevín

 

 

VI.liga dorast sk.A , III.liga žiaci sk.A 13. Kolo dňa 05.05.2018 o 13.00 a 15.00 hod.

domáci

hostia

poznámka

       R

      AR1

D.Klčovo

Hencovce

 

Šesták

 

Sedliská

Vechec

 

Šteger

Ivanko

Bystré

Zamutov

 

VsFZ

Valčo J.

Soľ

S.Polianka

 

Ihnát

Hanusin

Sačurov

N.Hrušov

 

VsFZ

Tomášová

 

Zmeny v obsadení R a DS na 28.a 29.4.2018

Komarany-N.Hrabovec:1.5.2018 o 16:00 hod. R: Jevín, J.Valčo ,Nemčík

Čakľov : Čierne /T R: Valčo M. , Tomášová , Goga

Poša : Banské  R: Lenková, J. Valčo, Nemčík

U19 – sk.A , U 15 –sk.A

Hencovce : N. Hrušov R: Sabol , Sukeľ

S.Polianka : Sačurov R: M.Valčo ,J.Valčo

D.Klčovo : Sedliská 10.00 hod. R: Jonek

Vechec : Bystré  R: Ihnát,Hanusin

U -19 sk. B

Banské : K. Poruba R: Šesták

V.Žipov : Rudľov R: Kič

 

 

         DISCIPLINÁRNA KOMISIA ObFZ Vranov nad Topľou

Zastavenie činnosti za ČK

Denis Huňák 1315503 /Čaklov/  DP čl.37/3            -1 stretnutie

Lukáš Ferenc 1250981 /Zamutov/ DP čl.37/3         -1 stretnutie

Peter Šuľ 1201228  /Banské/DP čl.49/1a                -3 stretnutia

Miroslav Baran 1210177 /Banské/  DP čl.48/1c    - 2 mesiace

Ján Begala 1070510 /Banské/ DP čl.48/1c             - 4 týždne

Juraj Habina 1324815/ Vechec/  DP čl.49/1b         -4 mesiace

 

DK trestá

FK Vechec za nedostatočnú usporiadateľskú službu finančnou pokutou vo výške 50 eur podľa RS príloha 1 bod 14.

TJ Poľana Banské za HNS funkcionárov v stretnutí 14.kola VI.liga muži Vechec-Banské finančnou pokutou vo výške 150  eur.

 

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

image
Autor: Miroslav Kužma
Zdroj: web
Prečítané: 321x