Úradná správa ObFZ Vranov nad Topľou č.23 zo dňa 3.5.2018

03.05.2018, Miroslav Kužma

                             Úradná správa ObFZ Vranov nad Topľou

                                         Č.23 zo dňa 03.05.2018

             ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA ObFZ Vranov nad Topľou

 ŠTK kontumuje stretnutie 12.kola VI.liga muži Komárany-Roma Nižný Hrabovec 3-0 kont. pre neoprávnený štart hráča.Výsledok stretnutia ostáva v platnosti.

 

KOMISIA ROZHODCOV ObFZ Vranov nad Topľou

 Obsadenie rozhodcov a delegátov stretnutia

VI.liga muži 17. Kolo dňa 13.05.2018 o 16.30 hod.

domáci

hostia

Poz.

R

AR1

    AR2

DS

Komarany

Vechec

 

Ihnát

Vaverčák

 

Nemčík

K.Poruba

Čierne n/T

 

Šesták

Kič

 

Žolna

Tovarne

D.Klčovo

 

Ivanko

J.Valčo

 

Goga

Čaklov

Rudľov

 

Jevín

Lenková

 

Katriňák

Zamutov

Banské

12.5 o 14:30

VsFZ

Ivanko

 

Horňák

N.Hrabovec

Poša

 

Šteger

Tomášová

 

Izrael

 

VI.liga dorast sk.B 15. Kolo dňa 12.05.2018 o 13.00 hod.

domáci

    hostia

 Pozn.     

              R

                AR1

V.Žipov

K.Poruba

15:00

Ihnát

 

Čierne n/T

Rudľov

 

Šesták

 

 

 

VI.liga dorast sk.A , III.liga žiaci sk.A 14. Kolo dňa 12.05.2018 o 13.00 a 15.00 hod.

domáci

hostia

poznámka

       R

      AR1

Hencovce

Sačurov

 

VsFZ

Kič

Soľ

N.Hrušov

 

Šteger

Tomášová

S.Polianka

Bystré

 

Jevín

J.Valčo

Zamutov

Sedliská

10:00,12:00

VsFZ

Ivanko

Vechec

D.Klčovo

Len žiaci

Lenková

 

 

III.liga žiaci sk.B  6. Kolo dňa 12.05.2018 o 13.00 hod.

domáci

    hostia

 Pozn.     

              R

                AR1

V.Žipov

Hlinné

 

Ihnát

 

Tovarne

N.Hrabovec

 

VsFZ

 

 

Zmeny v obsadení R a DS na 5.a 6.5.2018

Muži

Vechec-Poša:kič,Nemčík

Komarany-K.Poruba:Knap,Goga

Mládež

Bystré-Zamutov:Fečo, J.Valčo

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA ObFZ Vranov nad Topľou

Pozastavenie výkonu športu na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Milan Gaži 1104437 /N.Hrabovec/

Zastavenie činnosti za ČK

Marek Habina 1328667 /Vechec/ DP čl.37/3   -1 stretnutie

Milan David 1398815 /Zamutov/ DP čl.45/2a  -3 stretnutia

Juraj Štefanik 1189999 /Čierne n.T/ DP čl.46/1a  -2 stretnutia

 

DK ObFZ Vranov nad Topľou mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Jozef Bačo 1373304(Sačurov) 2 týždne do 31.07.2018,

 

DK ObFZ Vranov nad Topľou trestá Milan Gaži 1104437/N.Hrabovec /za neoprávnený štart hráča podľa DP čl.53/1 b zastavením športovej činnosti na obdobie 6 týždnov.

 

DK ObFZ Vranov nad Topľou trestá FK Roma N.Hrabovec za neoprávnený štart hráča  finančnou pokutou vo výške 100 eur podľa RS príloha 1 bod.24

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

image
Autor: Miroslav Kužma
Zdroj: web
Prečítané: 259x