Úradná správa ObFZ Vranov nad Topľou č.24 zo dňa 10.5.2018

10.05.2018, Miroslav Kužma

                          Úradná správa ObFZ Vranov nad Topľou

                                         Č.24 zo dňa 10.05.2018

             ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA ObFZ Vranov nad Topľou

 

KOMISIA ROZHODCOV ObFZ Vranov nad Topľou

 Obsadenie rozhodcov a delegátov stretnutia

VI.liga muži 18. Kolo dňa 20.05.2018 o 17.00 hod.

domáci

hostia

Poz.

R

AR1

    AR2

DS

Vechec

N.Hrabovec

 

Jevín

Vaverčak

 

Izrael

Poša

Zamutov

 

M.Valčo

Tomášová

 

Horňák

Banské

Čaklov

 

Šteger

Šesták

 

Goga

Rudľov

Tovarné

 

Lenková

Ivanko

 

Žolna

D.Klčovo

K.Poruba

 

Kič

J.Valčo

 

Katriňák

Čierne n/T

Komarany

 

Ihnát

Smoliga

 

Nemčík

 

VI.liga dorast sk.B 16. Kolo dňa 19.05.2018 o 15.00 hod.

domáci

    hostia

 Pozn.     

              R

                AR1

K.Poruba

Rudľov

 

Lenková

 

Čierne n/T

Banské

 

M.Valčo

 

 

 

VI.liga dorast sk.A , III.liga žiaci sk.A 15. Kolo dňa 19.05.2018 o 13.00 a 15.00 hod.

domáci

hostia

poznámka

       R

      AR1

Vechec

Hencovce

 

VsFZ

Ivanko

D.Klčovo

Zamutov

U-15

Kič

 

Sedliská

S.Polianka

 

Šteger

Tomášová

Bystré

N.Hrušov

 

VsFZ

Smoliga

Soľ

Sačurov

 

Ihnát

J,Valčo

 

III.liga žiaci sk.B  7. Kolo dňa 19.05.2018 o 13.00 hod.

domáci

    hostia

 Pozn.     

              R

                AR1

N.Hrabovec

V.Žipov

 

Jevín

 

Hlinné

Čaklov

 

Šesták

 

 

Zmeny v obsadení R a DS na 12.a 13.5.2018

Muži  : Zamutov : Banské  AR1 Smoliga

                Čaklov-Rudľov:Lenková,Smoliga,Katriňák

Mládež: V . Žipov : K. Poruba U19 – V.Žipov : Hlinné U15  R: Ivanko

                 Hencovce : Sačurov R: Ihnát ,Kič

                Zamutov : Sedliská  R VsFZ , Smoliga

                Továrne : N.Hrabovec R: Lenková

                S.Polianka-Bystré:Fečo,J.Valčo

 

 

 

 

         DISCIPLINÁRNA KOMISIA ObFZ Vranov nad Topľou

DK ObFZ Vranov nad Topľou mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Peter Šuľ (Banské) 1 týždeň do 31.07.2018,

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

image
Prečítané: 292x