Úradná správa ObFZ Vranov nad Topľou č.25 zo dňa 17.5.2018

17.05.2018, Miroslav Kužma

                          Úradná správa ObFZ Vranov nad Topľou

                                         Č.25 zo dňa 17.05.2018

 

                        Sekretariát ObFZ Vranov nad Topľou

Upozorňujeme kluby na splatnosť mesačnej zbernej faktúry SFZ.

 

KOMISIA ROZHODCOV ObFZ Vranov nad Topľou

Doplnenie R na nominačnú listinu OFZ Vranov nadTopľou Samuel Rezi Smoliga , Marek Sopko

 Obsadenie rozhodcov a delegátov stretnutia

VI.liga muži 19. Kolo dňa 27.05.2018 o 17.00 hod.

domáci

hostia

Poz.

R

AR1

    AR2

DS

Čierne n/T

Vechec

 

Ivanko

M.valčo

 

Žolna

Komarany

D.Klčovo

 

Šteger

J.Valčo

 

Katriňák

K.Poruba

Rudľov

 

Kič

Lenková

Vaverčák

Goga

Tovarné

Banské

 

Šesták

Tomášová

 

Nemčík

Čaklov

Poša

 

Ihnát

Jevín

Smoliga

Izrael

Zamutov

N.Hrabovec

26.5 14.15

VsFZ

VsFZ

Sopko

Horňák

VI.liga dorast sk.B 17. Kolo dňa 26.05.2018 o 15.00 hod.

domáci

    hostia

 Pozn.     

              R

                AR1

V.Žipov

Čierne n/T.

 

Jevín

 

Banské

Rudľov

 

Lenková

 

VI.liga dorast sk.A , III.liga žiaci sk.A 16. Kolo dňa 26.05.2018 o 13.00 a 15.00 hod.

domáci

hostia

poznámka

       R

      AR1

Hencovce

Soľ

 

Šteger

Smoliga

Sačurov

Bystré

 

M.Valčo

J.Valčo

N.Hrušov

Sedliská

 

Ivanko

Tomášová

S.Polianka

D.Klčovo

Len žiaci

Šesták

 

Zamutov

Vechec

10.00-12.00

VsFZ

Sopko

 

III.liga žiaci sk.B  8. Kolo dňa 26.05.2018 o 13.00 hod.

domáci

    hostia

 Pozn.     

              R

                AR1

Čaklov

N.Hrabovec

 

Ihnát

 

V.Žipov

Tovarné

 

Jevín

 

 

Zmeny v obsadení R a DS na 19.a 20.5.2018

Muži  :

Vechec-N.Hrabovec:Lenková,Vaverčák,Izrael

Rudľov-Tovarné:Jevín,Ivanko

D.Klčovo-K.Poruba:Fečo,J.Valčo,Katriňák

Mládež:

K.Poruba-Rudľov:Šesták

D.Klčovo-Zamutov:Fečo

Bystré-N.Hrušov:Tomáš,Smoliga

Hlinné-Čaklov:Lenková

N.Hrabovec-V.Žipov:Sukeľ

Soľ-Sačurov:Sopko,J.Valčo

 

         DISCIPLINÁRNA KOMISIA ObFZ Vranov nad Topľou

Zastavenie činnosti za ČK

Erik Dadej 1381096 /Hencovce/ podľa DP čl.48/1b   3 stretnutia

 

DK na základe KR ObFZ Vranov nad Topľou  upúšta od disciplinárnych opatrení pre hráčov Jozef Bakai 1348846  a Lukáš Maľar 13566215

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

image
Autor: Miroslav Kužma
Zdroj: web
Prečítané: 417x