Úradná správa ObFZ Vranov nad Topľou č.27 zo dňa 31.5.2018

31.05.2018, Miroslav Kužma

                          Úradná správa ObFZ Vranov nad Topľou

                                         Č.27 zo dňa 31.05.2018

 

       Športovo-technická komisia ObFZ Vranov nad Topľou

Na základe žiadostí ŠTK ObFZ Vranov n/T. schvaľuje tieto zmeny:

Muži

20.kolo Vechec-Zamutov:3.6.2018 o 13:00 hod.-vzájomná dohoda

22.kolo Poša-Komárany:16.6.2018 o 16:00 hod.-vzájomná dohoda

mládež

17.kolo D.Klčovo-N.Hrušov:2.6.2018 o 10:00 hod.

17.kolo Vechec-S.Polianka:1.6 .2018 o 16:30 hod. žiaci a 18:30 hod. dorast –vzájomná dohoda

17.kolo Bystré-Soľ:2.6.2018 o 10:00 hod.žiaci a 12:00 hod.dorast

18.kolo K.Poruba-Banské:1.6.2018 o 17:00 hod.-vzájomná dohoda

 

KOMISIA ROZHODCOV ObFZ Vranov nad Topľou

Obsadenie rozhodcov a delegátov stretnutia

VI.liga muži 21. Kolo dňa 10.6.2018 o 17.00 hod.

domáci

hostia

Poz.

R

AR1

    AR2

DS

D.Klčovo

Vechec

 

Kič

Šesták

 

Izrael

Čierne n/T

Rudľov

 

Jevín

Ivanko

M.Valšo

Goga

Komarany

Banské

 

Lenková

Tomášová

 

Žolna

K.Poruba

Poša

 

J.Valčo

Hanusin

 

Nemčík

Tovarne

N.Hrabovec

 

ŠTeger

Smoliga

 

Horňák

Čaklov

Zamutov

 

Ihnát

VsFZ

 

Katriňák

VI.liga dorast sk.B 19. Kolo dňa 9.6.2018 o 15.00 hod.

domáci

    hostia

 Pozn.     

              R

                AR1

Čierne n/T

K.Poruba

 

Šesták

 

V.Žipov

Banské

 

Jevín

 

 

 

VI.liga dorast sk.A , III.liga žiaci sk.A 18. Kolo dňa 9.6.2018 o 13.00 a 15.00 hod.

domáci

hostia

poznámka

       R

      AR1

Hencovce

Bystré

 

Sopko

Kič

Soľ

Sedliská

 

Ivanko

J.Valčo

Sačurov

D.Klčovo

Len žiaci

Lenková

 

N.Hrušov

Vechec

 

VsFZ

Tomášová

S.Polianka

Zamutov

 

Šteger

M.Valčo

 

III.liga žiaci sk.B  10. Kolo dňa 9.6.2018 o 13.00 hod.

domáci

    hostia

 Pozn.     

              R

                AR1

Hlinné

Tovarné

 

Ihnát

 

Čaklov

V.Žipov

 

Smoliga

 

 

Zmeny v obsadení R a DS na 2.a 3.6.2018

Vechec-Zamutov:Lenková,J.Valčo,M.Valčo

         DISCIPLINÁRNA KOMISIA ObFZ Vranov nad Topľou

Pozastavenie výkonu športu na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Michal Dzurovčín 1235702 /D.Klčovo/

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

image
Autor: web
Zdroj: Miroslav Kužma
Prečítané: 229x