Úradná správa ObFZ Vranov nad Topľou č.28 zo dňa 7.6.2018

07.06.2018, Miroslav Kužma

                          Úradná správa ObFZ Vranov nad Topľou

                                         Č.28 zo dňa 7.6.2018

 

       Športovo-technická komisia ObFZ Vranov nad Topľou

Na základe žiadostí ŠTK ObFZ Vranov n/T. schvaľuje tieto zmeny:

21.kolo D.Klčovo-Vechec:10.6.2018 o 14:00 hod.- vzájomná dohoda

21.kolo K.Poruba-Poša:10.6.2018 o 13:00 hod.-vzájomná dohoda

22.kolo Poša-Komárany:16.6.2018 o 16:00 hod.-vzájomná dohoda

 

ŠTK kontumuje tieto výsledky:

  • IV.liga dorast sk.B K.Poruba-Banské 3:0 kont. v prospech OcFK Kamenná Poruba v zmysle SP, čl.82, hostia nenastúpili na stretnutie. Do pozornosti DK.
  • III.liga žiaci  sk.B  Tovarné-Čaklov 3:0 kont. v prospech  TJ Družstevník Tovarné  v zmysle SP, čl.82, hostia nenastúpili na stretnutie. Do pozornosti DK.

 

KOMISIA ROZHODCOV ObFZ Vranov nad Topľou

Obsadenie rozhodcov a delegátov stretnutia

VI.liga muži 22. Kolo dňa 17.6.2018 o 17.00 hod.

domáci

hostia

Poz.

R

AR1

    AR2

DS

Vechec

Čaklov

 

VsFZ

J.Valčo

 

Nemčík

Zamutov

Tovarné

16.6

Ivanko

Smoliga

Tomášová

Žolna

N.Hrabovec

K.Poruba

 

Šteger

Lenková

 

Izrael

Poša

Komárany

16.6

Jevín

J.Valčo

Šesták

Horňák

Banské

Čierne n/T

 

Sopko

Tomášová

 

Katriňák

Rudľov

D.Klčovo

 

Šesták

Hanusin

Smoliga

VsFZ

VI.liga dorast sk.B 20. Kolo dňa 16.6.2018 o 15.00 hod.

domáci

    hostia

 Pozn.     

              R

                AR1

K.Poruba

V.Žipov

 

Kič

 

Rudľov

Čierne n/T

 

M.Valčo

 

 

 

Zmeny v obsadení R a DS na 9.a 10.6.2018

D.Klčovo-Vechec:14:00 hod Kič,Šesták,Sopko,Goga

K.Poruba-Poša:13:00 hod, J.Valčo,Hanusin,M.Valčo,Nemčík

Čaklov-Zamutov:Ihnát,Sopko,Katriňák

Komarany-Banské:Lenková,Tomašová,Izrael

Mládež

Hlinné-Tovarné:Lenková

Čaklov-V.Žipov:Ihnát

Sačurov-D.Klčovo:Smoliga

         DISCIPLINÁRNA KOMISIA ObFZ Vranov nad Topľou

Pozastavenie výkonu športu na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Matej Pinkoš 1324797 /Vechec/

Milan Sklár 1327602 /N.Hrušov/

 

Zastavenie činnosti za ČK

Ján Kroka 1398816 /Zamutov/ podľa DP 37/3 1 stretnutie

Marek Habina 1328667 /Vechec/ podľa DP 37/3 1 stretnutie

Marko Hrabčák 1302470 /Soľ/ podľa DP49/1b  3 mesiace

 

DK trestá

TJ Poľana Banské za nepricestovanie družstva mládeže na stretnutie finančnou pokutou vo výške 75 eur podľa RS príl.1 bod 6.

1.FC Čaklov  za nepricestovanie družstva mládeže na stretnutie finančnou pokutou vo výške 75 eur podľa RS príl.1 bod 6.

FK Roma N.Hrabovec za nedostatočnú usporiadateľskú službu finančnou pokutou vo výške 50 eur podľa RS príl.1 bod 14

 

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

image
Autor: Miroslav Kužma
Zdroj: web
Prečítané: 231x