Úradná správa ObFZ Vranov nad Topľou č.30 zo dňa 21.6.2018

21.06.2018, Miroslav Kužma

Úradná správa ObFZ Vranov nad Topľou

                                         Č.30 zo dňa 21.6.2018

 

       Športovo-technická komisia ObFZ Vranov nad Topľou

ŠTK oznamuje klubom že dňom 21.6.2018 je možné podávať prihlášky do nového súťažného ročníka prostredníctvom ISSF cez elektronickú podateľnu do 8.7.2018.

            KOMISIA ROZHODCOV ObFZ Vranov nad Topľou

 Obsadenie rozhodcov a delegátov stretnutia

Finále o Majstra okresu 30.6.2018 žiaci o 13:00 hod.,dorast o 15:00 hod.,štadión MFK Vranov nad Topľou ul.B.Nemcovej 1

domáci

hostia

 

R

AR1

AR2

DS

N.Hrušov

K.Poruba

 

Knap

M.Valčo

Ivanko

Katriňák

S.Polianka

Tovarné

 

Tomášová

J.Valčo

M.Valčo

Žolna

 

 

 

         DISCIPLINÁRNA KOMISIA ObFZ Vranov nad Topľou

Pozastavenie výkonu športu na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Peter Gera 1362805 /Banské/

Jozef Huňák 1353549 /Čaklov/

Peter Kotľár 1191018 /Čaklov/

DK trestá FK Roma Nižný Hrabovec za nedostatočnú usporiadateľskú službu finančnou pokutou vo výške 50 eur podľa RS príl.1 bod.14.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

Prečítané: 195x